ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ ตำบลน้ำดิบ  อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/30/2563
วันนี้
131
เมื่อวานนี้
108
เดือนนี้
4,275
เดือนที่แล้ว
4,350
ปีนี้
37,416
ปีที่แล้ว
24,904
ทั้งหมด
77,834
ไอพี ของคุณ
18.206.13.203


-:- ประชาสัมพันธ์การยื่นคำขอเพื่อยืนยันสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2568 
-:- ประกาศผลการนับคะแนน (อย่างไม่เป็นทางการ) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ เขตเลือกตั้งที่ 2 หมู่ที่ 2 บ้านห้วยอ้อ กรณีตำแหน่งว่าง 
-:- เปิดให้บริการ e-Service ศูนย์ OSS อบต.น้ำดิบ 
-:- ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 
-:- ประกาศรับโอนข้าราชการ 
-:- ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ พ.ศ. 2566 
-:- ประกาศ รายงานของผู้สอบบัญขีและรายงานทางการเงิน 
-:- ประกาศลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566 
-:-  รับโอนข้าราชการ จำนวน 1 อัตรา 
-:- กำหนดการประชาคมโครงการส่งเสริมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

ผลการจับฉลากคู่แข่งขันกีฬาฟุตบอลประชาชนทั่วไปชาย
มอบผ้าห่ม โครงการไทเบฟร่วมใจต้านภัยหนาว ปีที่ 24
เตรียมความพร้อมในการจัดงานแข่งขันกีฬาและงานวิถีชีวิตคนตำบลน้ำดิบกับไก่เหล่าป่าก๋อย ครั้งที่ 7
อบต.น้ำดิบ จัดการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
ร่วมงานมุทิตาจิตแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
ประกาศผลการนับคะแนน (อย่างไม่เป็นทางการ) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ เขตเลือกตั้งที่ 2 หมู่ที่ 2 บ้านห้วยอ้อ กรณีตำแหน่งว่าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2566 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2566 
-:-  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2566 
-:-  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2566 
-:-  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุราย 6 เดือน แรก ปีงบประมาณ 2566 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566 สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
วัดน้ำดิบ
วัดกู่งูลืน

ไก่เหล่าป่าก๋อย
ลำไยสดและลำไยอบแห้ง
ผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งตราแสงผึ้ง


จองคิวออนไลน์ชำระภาษีออนไลน์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจระบบไฟฟ้าร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์E-serviceสถิติอุบัติเหตุร้องเรียนการทุจริตกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐกรมบัญชีกลางictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูนปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดเชียงใหม่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ