ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ ตำบลน้ำดิบ  อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารปลัด
facebookศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/30/2563
วันนี้
49
เมื่อวานนี้
116
เดือนนี้
3,048
เดือนที่แล้ว
3,697
ปีนี้
28,314
ปีที่แล้ว
24,904
ทั้งหมด
68,732
ไอพี ของคุณ
44.200.117.166

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 6423 ก.ย. 2564
2ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน จ้างเสริมผิวถนนแบบ Overlay บ้านวังกู่ ม.8 ซ.เลียบอาคารเอนกประสงค์8 ก.ค. 2563
3การรับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)1 ส.ค. 2562
4การรับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)10 เม.ย. 2562
5การรับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ที่ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารและตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ7 ม.ค. 2562
6ประกาศวัน เวลา ตรวจรับพัสดุ จ้างเหมาติดตั้งเสาไฟแลนด์มาร์คส่องสว่าง เสาไฮเมส อบต.น้ำดิบ26 พ.ย. 2561
7ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง17 ก.ย. 2561
8ประกาศยกเลิกกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างฯ 17 ก.ย. 2561
9การรับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี 19 ก.ค. 2561
10ประกาศ กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง Over lay ถนนสายบ้านน้ำดิบหลวง - บ้านวังสวนกล้วย หมู่ที่ 7 เชื่อม หมู่ที่ 125 มิ.ย. 2561
11ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน4 มิ.ย. 2561
12การรับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี 5 เม.ย. 2559
13ประกาศเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทางราชการ 4 ธ.ค. 2558
14ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 1 ต.ค. 2558
15อนุมัติใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 7 ก.ย. 2558
16อนุมัติใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี พ.ศ.2558-2560 30 ก.ย. 2557
17อนุมัติใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 23 ส.ค. 2555

1