ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ ตำบลน้ำดิบ  อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารปลัด
facebookศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/30/2563
วันนี้
132
เมื่อวานนี้
294
เดือนนี้
4,128
เดือนที่แล้ว
2,006
ปีนี้
8,498
ปีที่แล้ว
24,904
ทั้งหมด
48,916
ไอพี ของคุณ
34.239.152.207

ลำดับรายการวันที่
1การใช้คู่มือประชาชน24 ส.ค. 2563
2การสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้ำราชการและบุคลากรท้องถิ่น24 ส.ค. 2563
3การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ24 ส.ค. 2563
4การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ24 ส.ค. 2563
5การรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน24 ส.ค. 2563
6การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น24 ส.ค. 2563
7การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน24 ส.ค. 2563
8การรับชำระภาษีป้าย24 ส.ค. 2563
9การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ24 ส.ค. 2563
10การขอรับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น24 ส.ค. 2563
11การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์24 ส.ค. 2563
12การขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเครำะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการ และบุคลากรท้องถิ่น24 ส.ค. 2563
13การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ24 ส.ค. 2563
14การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ10 ส.ค. 2563
15การขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์10 ส.ค. 2563
16การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์10 ส.ค. 2563
17การขอรับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น10 ส.ค. 2563
18การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ10 ส.ค. 2563
19การรับชำระภาษีป้าย10 ส.ค. 2563
20การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน10 ส.ค. 2563

1 2   >>  >|