ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ ตำบลน้ำดิบ  อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารปลัด
facebookศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/30/2563
วันนี้
119
เมื่อวานนี้
294
เดือนนี้
4,128
เดือนที่แล้ว
2,006
ปีนี้
8,498
ปีที่แล้ว
24,904
ทั้งหมด
48,916
ไอพี ของคุณ
34.239.152.207

ลำดับรายการวันที่
1คู่มือปฏิบัติงานการทุจริต1 ต.ค. 2563
2มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ1 ต.ค. 2563
3มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส1 ต.ค. 2563
4มาตรการการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่1 ต.ค. 2563
5มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ1 ต.ค. 2563
6มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม1 ต.ค. 2563
7มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการ1 ต.ค. 2563
8มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการให้หรือรับสินบน1 ต.ค. 2563
9มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง1 ต.ค. 2563

1