ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ ตำบลน้ำดิบ  อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/30/2563
วันนี้
114
เมื่อวานนี้
93
เดือนนี้
3,232
เดือนที่แล้ว
3,462
ปีนี้
22,656
ปีที่แล้ว
13,919
ทั้งหมด
38,170
ไอพี ของคุณ
3.225.221.130

ลำดับรายการวันที่
1รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 25647 ก.พ. 2565
2มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน และการให้หรือรับสินบน9 ม.ค. 2563
3นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต2 ต.ค. 2562
4มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25631 ต.ค. 2562
5มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 1ตค621 ต.ค. 2562
6มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25631 ต.ค. 2562
7มาตรฐานการกำหนดช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรกล้าทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 1 ต.ค. 2562

1