ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ ตำบลน้ำดิบ  อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/30/2563
วันนี้
9
เมื่อวานนี้
137
เดือนนี้
633
เดือนที่แล้ว
3,479
ปีนี้
23,536
ปีที่แล้ว
13,919
ทั้งหมด
39,050
ไอพี ของคุณ
3.239.112.140
นายธนัติ สินธุพงษ์
ประธานสภา อบต.น้ำดิบ


นายจำรัส ใจมา
รองประธานสภา อบต.น้ำดิบ


นายเฉลิมเกียรติ ไชยประสพ
เลขานุการสภา อบต.น้ำดิบ


นายไชยพร ดวงคำ
สมาชิกสภา อบต.น้ำดิบ ม.1


นายเสมอ ยะถาธง
สมาขิกสภา อบต.น้ำดิบ ม.2


นายนิรุต พิงคะสัน
สมาชิกสภา อบต.น้ำดิบ ม.3


นายบุญมี ทองเพ็ญ
สมาชิกสภา อบต.น้ำดิบ ม.5


นายสมพงษ์ หาญขว้าง
สมาชิกสภา อบต.น้ำดิบ ม.6


นายศักดิ์ชัย อุปนันท์
สมาชิกสภา อบต.น้ำดิบ ม.7


นายสมศักดิ์ สิทธิแก้ว
สมาชิกสภา อบต.น้ำดิบ ม.8


นายระเบียบ ไชยสงคราม
สมาชิกสภา อบต.น้ำดิบ ม.9


นายธนกฤต ธนยศมงคล
สมาชิกสภา อบต.น้ำดิบ ม.10


นายพิทักษ์ กาวารี
สมาชิกสภา อบต.น้ำดิบ ม.11


นายวัลลพ ณะอุโมง
สมาชิกสภา อบต.น้ำดิบ ม.12


นายสมพร เมฆโพธิ
สมาชิกสภา อบต.น้ำดิบ ม.13


นายจำรัส แสนแก้ว
สมาชิกสภา อบต.น้ำดิบ ม.14


นายวิเชียร สุภัคธรรมคุณ
สมาชิกสภา อบต.น้ำดิบ ม.15


นายนิคม เป็งศิริ
สมาชิกสภา อบต.น้ำดิบ ม.17