ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ ตำบลน้ำดิบ  อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/30/2563
วันนี้
16
เมื่อวานนี้
137
เดือนนี้
633
เดือนที่แล้ว
3,479
ปีนี้
23,536
ปีที่แล้ว
13,919
ทั้งหมด
39,050
ไอพี ของคุณ
3.239.112.140ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของส่วนราชการในจังหวัดลำพูน ประจำปี พ.ศ.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ,numdiblamphun.go.th
วันที่ 9 ธันวาคม 2565 ที่ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายมงคล หมื่นอภัย นายก อบต.น้ำดิบ มอบหมายให้ น.ส.วิราภรณ์ ทันสม รองนายก อบต.น้ำดิบ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี
=====================
งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด
อบต.น้ำดิบ โทรศัพท์. 053-508012 โทรสาร. 053-508013
คณะผู้บริหาร โทร. 053-529026
กองช่าง โทร. 053-529132
ศูนย์ อปพร. หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน เหตุด่วน เหตุร้าย อุบัติเหตุ เจ็บป่วย โทร. 053-529131
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ
09 ธันวาคม 2565

รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ สำหรับหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity  and  Transparency  Assessment  : ITA) ระดับ A ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   ,องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ,numdiblamphun.go.th
วันที่ 9 ธันวาคม 2565 ที่ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายมงคล หมื่นอภัย นายก อบต.น้ำดิบ มอบหมายให้ น.ส.วิราภรณ์ ทันสม รองนายก อบต.น้ำดิบ เข้ารับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติสำหรับหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ ได้รับผลการประเมินในระดับ A ได้คะแนน 94.10 คะแนน โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นผู้มอบ
=====================
งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด
อบต.น้ำดิบ โทรศัพท์. 053-508012 โทรสาร. 053-508013
คณะผู้บริหาร โทร. 053-529026
กองช่าง โทร. 053-529132
ศูนย์ อปพร. หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน เหตุด่วน เหตุร้าย อุบัติเหตุ เจ็บป่วย โทร. 053-529131
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ
09 ธันวาคม 2565

เวทีชุมชนเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการจัดงานวิถีชีวิตคนตำบลน้ำดิบกับไก่เหล่าป่าก๋อย ครั้งที่ 6,องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ,numdiblamphun.go.th
วันที่ 7 ธ.ค. 65 เวลา 09.00 น. นายมงคล หมื่นอภัย นายก อบต.น้ำดิบ เป็นประธานเปิดเวทีชุมชมเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการจัดงานวิถีชีวิตคนตำบลน้ำดิบกับไก่เหล่าป่าก๋อย ครั้งที่ 6 ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2566 รับฟังความคิดเห็นเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566รับฟังความคิดเห็นเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานกีฬาเด็กเยาวชนและประชาชนตำบลน้ำดิบ ประจำปี 2566 โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ อบต.น้ำดิบ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต.น้ำดิบ เข้าร่วมเวที ณ ห้องประชุมอาเซียน อบต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
=====================
งานประชาสัมพันธ์ อบต.น้ำดิบ
อบต.น้ำดิบ โทรศัพท์. 053-508012
โทรสาร. 053-508013
ผู้บริหาร โทร. 053-529026
กองช่าง โทร. 053-529132
ศูนย์ อปพร. หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน เหตุด่วน เหตุร้าย อุบัติเหตุ เจ็บป่วย ฉุกเฉิน โทร. 053-529131
FB องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ
07 ธันวาคม 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ ร่วมประกอบพิธีเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ,numdiblamphun.go.th
วันที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 07.00 น. นายมงคล หมื่นอภัย นายก อบต.น้ำดิบ มอบหมายให้ นายอนันต์ ทิพวรรณ รองนายก อบต.น้ำดิบ พร้อมด้วย นายธนัติ สินธุพงษ์ ประธานสภา อบต.น้ำดิบ นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงาน อบต.น้ำดิบ เข้าร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อพสกนิกรปวงชนชาวไทย โดยมี นายภัทรพล ผัดดวงธรรม นายอำเภอป่าซาง เป็นประธานในพิธี ณ ที่ว่าการอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
=====================
งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด
อบต.น้ำดิบ โทรศัพท์. 053-508012
โทรสาร. 053-508013
ผู้บริหาร โทร. 053-529026
กองช่าง โทร. 053-529132
ศูนย์ อปพร. หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน เหตุด่วน เหตุร้าย อุบัติเหตุ เจ็บป่วย ฉุกเฉิน โทร. 053-529131
FB องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ
05 ธันวาคม 2565

ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ “ไร่ดง สปอร์ตเดย์” ,องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ,numdiblamphun.go.th
วันที่ 2 ธ.ค.65 นายมงคล หมื่นอภัย นายก อบต.น้ำดิบ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ “ไร่ดง สปอร์ตเดย์” โรงเรียนบ้านไร่ดง ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 จัดโดย โรงเรียนบ้านไร่ดง ร่วมกับ คณะกรรมการหมู่บ้าน ม.3 บ้านไร่ดง ม.15 บ้านใหม่ป่าฝาง และม.16 บ้านไร่ดงเหนือ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับเด็กและเยาวชน โดยมี คณะผู้บริหาร อบต.น้ำดิบ ผู้นำชุมชน เข้าร่วมพิธี ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านไร่ดง ม.3 ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
=====================
อบต.น้ำดิบ โทรศัพท์. 053-508012 โทรสาร. 053-508013
คณะผู้บริหาร โทร. 053-529026
กองช่าง โทร. 053-529132
ศูนย์ อปพร. เหตุด่วน เหตุร้าย อุบัติเหตุ เจ็บป่วย ฉุกเฉิน โทร. 053-529131
FB องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ
02 ธันวาคม 2565

“ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2565”,องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ,numdiblamphun.go.th
วันที่ 2 ธ.ค. 65 เวลา 15.00 น. นายมงคล หมื่นอภัย นายก อบต.น้ำดิบ เป็นประธานเปิดการประชุมประจำเดือนธันวาคม 2565 เพื่อซักซ้อมการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2566 การเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 การเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจถังขยะเปียกลดโลกร้อนในช่วงเดือนธันวาคม 2565 การเตรียมความพร้อมในการจัดงานวิถีชีวิตคนตำบลน้ำดิบกับไก่เหล่าป่าก๋อย ครั้งที่ 6 และการมอบนโยบาย ข้อปฏิบัติ ที่ได้รับมอบจากที่ประชุมจังหวัดและที่ประชุมอำเภอ ณ ห้องประชุมอาเซียน อบต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
=====================
งานประชาสัมพันธ์ อบต.น้ำดิบ
อบต.น้ำดิบ โทรศัพท์. 053-508012
โทรสาร. 053-508013
ผู้บริหาร โทร. 053-529026
กองช่าง โทร. 053-529132
ศูนย์ อปพร. หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน เหตุด่วน เหตุร้าย อุบัติเหตุ เจ็บป่วย ฉุกเฉิน โทร. 053-529131
FB องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ
02 ธันวาคม 2565

ขับเคลื่อนรณรงค์ถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ,numdiblamphun.go.th
วันที่ 1 ธ.ค.65 นายมงคล หมื่นอภัย นายก อบต.น้ำดิบ มอบหมายให้ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.น้ำดิบ ดำเนินการฝึกอบรมทบทวนให้ความรู้ เพิ่ม เติม เสริม สร้าง องค์ความรู้ในการจัดการขยะเปียกในครัวเรือน ขับเคลื่อนและรณรงค์การใช้ถังขยะเปียกลดโลกร้อน ตามโครงการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ กิจกรรมที่ 1 การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ 2566 ในพื้นที่ ม.2 บ้านห้วยอ้อ โดยมี กำนันตำบลน้ำดิบ สมาชิกสภา อบต.น้ำดิบ คณะกรรมการหมู่บ้าน และอสม. เข้ารับการฝึกอบรม ณ ศาลาเอนกประสงค์ ม.2 ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
=====================
อบต.น้ำดิบ โทรศัพท์. 053-508012 โทรสาร. 053-508013
คณะผู้บริหาร โทร. 053-529026
กองช่าง โทร. 053-529132
ศูนย์ อปพร. เหตุด่วน เหตุร้าย อุบัติเหตุ เจ็บป่วย ฉุกเฉิน โทร. 053-529131
FB องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ
01 ธันวาคม 2565

ต้อนรับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคนใหม่,องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ,numdiblamphun.go.th
วันที่ 1 ธ.ค. 65 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ นำโดย น.ส.วิราภรณ์ ทันสม รองนายก อบต.น้ำดิบ นายธนัติ สินธุพงษ์ ประธานสภา อบต.น้ำดิบ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงาน อบต.น้ำดิบ ให้การต้อนรับ คณะองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน ในโอกาสที่เดินทางมาส่งตัว นางอมรา สักเส็ด ซึ่งได้โอนย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลน้ำดิบ ณ ห้องประชุมน้ำฮ่อง อบต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
====================
อบต.น้ำดิบ โทร.053-508012 โทรสาร. 053-508013
คณะผู้บริหาร โทร. 053-529026
กองช่าง โทร.053-529132
ศูนย์ อปพร. เหตุด่วน เหตุร้าย อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน โทร.053-529131
FB องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ
01 ธันวาคม 2565

พิธีถวายเครื่องสักการะล้านนา "วันพระแม่นั่งเมือง" ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ,numdiblamphun.go.th
วันที่ 1 ธ.ค.65 นายมงคล หมื่นอภัย นายก อบต.น้ำดิบ มอบหมายให้ สำนักปลัด นำคณะกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลน้ำดิบ เข้าร่วมฟ้อนเล็บถวายแด่พระนางจามเทวี ในงานพิธีถวายเครื่องสักการะล้านนา "วันพระแม่นั่งเมือง" ประจำปี 2565 โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมประกอบพิธี ณ อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
=====================
อบต.น้ำดิบ โทรศัพท์. 053-508012 โทรสาร. 053-508013
คณะผู้บริหาร โทร. 053-529026
กองช่าง โทร. 053-529132
ศูนย์ อปพร. เหตุด่วน เหตุร้าย อุบัติเหตุ เจ็บป่วย ฉุกเฉิน โทร. 053-529131
FB องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ
01 ธันวาคม 2565

“ต้อนรับนายอำเภอป่าซาง”,องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ,numdiblamphun.go.th
วันที่ 28 พ.ย. 65 นายมงคล หมื่นอภัย นายก อบต.น้ำดิบ พร้อมด้วย นายธวัชชัย ชัยวงค์ หัวหน้าสำนักปลัด ร่วมให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึกให้กับนายภัทรพล ผัดดวงธรรม นายอำเภอป่าซาง ในโอกาสที่เดินทางมาเข้าทำงาน ณ ที่ว่าการอำเภอป่าซาง จ.ลำพูน
=====================
อบต.น้ำดิบ โทรศัพท์. 053-508012 โทรสาร. 053-508013
คณะผู้บริหาร โทร. 053-529026
กองช่าง โทร. 053-529132
ศูนย์ อปพร. เหตุด่วน เหตุร้าย อุบัติเหตุ เจ็บป่วย ฉุกเฉิน โทร. 053-529131
FB องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ
28 พฤศจิกายน 2565

ขับเคลื่อนรณรงค์ถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ,numdiblamphun.go.th
วันที่ 28 พ.ย.65 นายมงคล หมื่นอภัย นายก อบต.น้ำดิบ มอบหมายให้ นายอนันต์ ทิพวรรณ รองนายก อบต.น้ำดิบ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมทบทวนให้ความรู้ เพิ่ม เติม เสริม สร้าง องค์ความรู้ในการจัดการขยะเปียกในครัวเรือน ขับเคลื่อนและรณรงค์การใช้ถังขยะเปียกลดโลกร้อน ตามโครงการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ กิจกรรมที่ 1 การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ 2566 ในพื้นที่ ม.9 บ้านป่ารกฟ้า และม.14 บ้านสันเจริญ โดยมี ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต.น้ำดิบ คณะกรรมการหมู่บ้าน และอสม. เข้ารับการฝึกอบรม ณ ศาลาเอนกประสงค์ ม.9 และศาลาเอนกประสงค์ ม.14 ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
=====================
อบต.น้ำดิบ โทรศัพท์. 053-508012 โทรสาร. 053-508013
คณะผู้บริหาร โทร. 053-529026
กองช่าง โทร. 053-529132
ศูนย์ อปพร. เหตุด่วน เหตุร้าย อุบัติเหตุ เจ็บป่วย ฉุกเฉิน โทร. 053-529131
FB องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ
28 พฤศจิกายน 2565

ขับเคลื่อนการดำเนินงานกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลน้ำดิบ,องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ,numdiblamphun.go.th
วันที่ 28 พ.ย. 65 เวลา 09.30 น. นายมงคล หมื่นอภัย นายก อบต.น้ำดิบ เป็นประธานเปิดการประชุมกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลน้ำดิบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานกิจกรรมและโครงการของกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลน้ำดิบ ประจำปีงบประมาณ 2566 การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมงานวันพระแม่นั่งเมือง คัดเลือกกิจกรรมการแสดงเต้นบาสโลป การจัดซุ้มวิถีชีวิตของหมู่บ้าน เตรียมความพร้อมในการจัดงานวิถีชีวิตคนตำบลน้ำดิบกับไก่เหล่าป่าก๋อย ประจำปี 2565 และเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานกิจกรรมและโครงการของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลน้ำดิบ โดยมี น.ส.วิราภรณ์ ทันสม รองนายก อบต.น้ำดิบ ประธานกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลน้ำดิบ ประธานกลุ่มสตรีแม่บ้าน 17 หมู่บ้าน และนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ อบต.น้ำดิบ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมน้ำฮ่อง อบต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
=====================
งานประชาสัมพันธ์ อบต.น้ำดิบ โทรศัพท์. 053-508012 โทรสาร. 053-508013
ผู้บริหาร โทร. 053-529026
กองช่าง โทร. 053-529132
ศูนย์ อปพร. หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน เหตุด่วน เหตุร้าย เจ็บป่วย อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน โทร. 053-529131
FB องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ
28 พฤศจิกายน 2565

ขับเคลื่อนรณรงค์ถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ,numdiblamphun.go.th
วันที่ 25 พ.ย.65 นายมงคล หมื่นอภัย นายก อบต.น้ำดิบ มอบหมายให้ นายอนันต์ ทิพวรรณ รองนายก อบต.น้ำดิบ และนายทองจันทร์ หาญขว้าง เลขานุการ นายก อบต.น้ำดิบ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมทบทวนให้ความรู้ เพิ่ม เติม เสริม สร้าง องค์ความรู้ในการจัดการขยะเปียกในครัวเรือน ขับเคลื่อนและรณรงค์การใช้ถังขยะเปียกลดโลกร้อน ตามโครงการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ กิจกรรมที่ 1 การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ 2566 ในพื้นที่ ม.13 บ้านท่าไม้ และม.5 บ้านหนองผ้าขาว โดยมี ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต.น้ำดิบ คณะกรรมการหมู่บ้าน และอสม. เข้ารับการฝึกอบรม ณ ศาลาเอนกประสงค์ ม.13 และวัดหนองผาขาว ม.5 ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
=====================
อบต.น้ำดิบ โทรศัพท์. 053-508012 โทรสาร. 053-508013
คณะผู้บริหาร โทร. 053-529026
กองช่าง โทร. 053-529132
ศูนย์ อปพร. เหตุด่วน เหตุร้าย อุบัติเหตุ เจ็บป่วย ฉุกเฉิน โทร. 053-529131
FB องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ
25 พฤศจิกายน 2565

ขับเคลื่อนรณรงค์ถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ,numdiblamphun.go.th
วันที่ 24 พ.ย.65 นายมงคล หมื่นอภัย นายก อบต.น้ำดิบ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมทบทวนให้ความรู้ เพิ่ม เติม เสริม สร้าง องค์ความรู้ในการจัดการขยะเปียกในครัวเรือน ขับเคลื่อนและรณรงค์การใช้ถังขยะเปียกลดโลกร้อน ตามโครงการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ กิจกรรมที่ 1 การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ 2566 ในพื้นที่ ม.12 บ้านวังสวนกล้วย และม.8 บ้านวังกู่ โดยมี ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต.น้ำดิบ คณะกรรมการหมู่บ้าน และอสม. เข้ารับการฝึกอบรม ณ ศาลาเอนกประสงค์ ม.12 และศาลาเอนกประสงค์ ม.8 ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
=====================
อบต.น้ำดิบ โทรศัพท์. 053-508012 โทรสาร. 053-508013
คณะผู้บริหาร โทร. 053-529026
กองช่าง โทร. 053-529132
ศูนย์ อปพร. เหตุด่วน เหตุร้าย อุบัติเหตุ เจ็บป่วย ฉุกเฉิน โทร. 053-529131
FB องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ
24 พฤศจิกายน 2565

ขับเคลื่อนรณรงค์ถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ,numdiblamphun.go.th
วันที่ 23 พ.ย.65 นายมงคล หมื่นอภัย นายก อบต.น้ำดิบ มอบหมายให้ นายอนันต์ ทิพวรรณ รองนายก อบต.น้ำดิบ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมทบทวนให้ความรู้ เพิ่ม เติม เสริม สร้าง องค์ความรู้ในการจัดการขยะเปียกในครัวเรือน ขับเคลื่อนและรณรงค์การใช้ถังขยะเปียกลดโลกร้อน ตามโครงการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ กิจกรรมที่ 1 การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ 2566 ในพื้นที่ ม.16 บ้านไร่ดงเหนือ และม.4 บ้านปากล้อง โดยมี ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต.น้ำดิบ คณะกรรมการหมู่บ้าน และอสม. เข้ารับการฝึกอบรม ณ ศาลาเอนกประสงค์ ม.16 และศาลาเอนกประสงค์ ม.4 ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
=====================
อบต.น้ำดิบ โทรศัพท์. 053-508012 โทรสาร. 053-508013
คณะผู้บริหาร โทร. 053-529026
กองช่าง โทร. 053-529132
ศูนย์ อปพร. เหตุด่วน เหตุร้าย อุบัติเหตุ เจ็บป่วย ฉุกเฉิน โทร. 053-529131
FB องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ
23 พฤศจิกายน 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 46  (687 รายการ)