ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ ตำบลน้ำดิบ  อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/30/2563
วันนี้
12
เมื่อวานนี้
137
เดือนนี้
633
เดือนที่แล้ว
3,479
ปีนี้
23,536
ปีที่แล้ว
13,919
ทั้งหมด
39,050
ไอพี ของคุณ
3.239.112.140

- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายเจษฎา ลาพิงค์
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ


- ว่าง -
นักวิชาการตรวจสอบภายใน


นางชนิดาภา สุริยวงค์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


นางแสงเดือน สิทธิเจริญ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน


นางเกศรา หล่อธาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


นางสาวอำไพวรรณ ซาวบุญตัน
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


นางนงลักษณ์ ใจยะปัน
นักวิชาการคลัง


นายประกาศิต วังธิยอง
พนักงานจ้างเหมาบริการ