ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ ตำบลน้ำดิบ  อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารปลัด
facebookศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/30/2563
วันนี้
132
เมื่อวานนี้
294
เดือนนี้
4,128
เดือนที่แล้ว
2,006
ปีนี้
8,498
ปีที่แล้ว
24,904
ทั้งหมด
48,916
ไอพี ของคุณ
34.239.152.207

นายธวัชชัย ชัยวงค์
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาววิมลรัตน์ อุนจะนำ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


นางวรารัตน์ ปันดอน
นักทรัพยากรบุคลชำนาญการ


นางระวีวรรณ เทพน้อย
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ


นางสาวรัชณีย์ กองแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายธิเบศ อุดหล้า
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ


นายธนวัต เลื่อมอรุณ
นิติกรชำนาญการ


นายอนันต์ กุณะพรม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


นางณิชชา มณีวรรณ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นายณรงค์ฤทธิ์ จินาการณ์
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ชำนาญงาน


- ว่าง -
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาววราพร ต๊ะแรง
นักจัดการงานทั่วไป


นายกันตพัฒน์ ปันดอน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ


นางไพรินทร์ พรมอินทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายอำนวย กฤษศรีชุม
พนักงานขับรถยนต์


นายศุภชัย ปันดอน
พนักงานขับรถยนต์


นายศักรนันทน์ เปี้ยวงค์
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวนัฐชา วงศ์ปัญโญ
พนักงานจ้างเหมาบริการ