ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ ตำบลน้ำดิบ  อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/30/2563
วันนี้
131
เมื่อวานนี้
108
เดือนนี้
4,275
เดือนที่แล้ว
4,350
ปีนี้
37,416
ปีที่แล้ว
24,904
ทั้งหมด
77,834
ไอพี ของคุณ
18.206.13.203ไก่เหล่าป่าก๋อย,องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ,numdiblamphun.go.th

ไก่เหล่าป่าก๋อย  หนึ่งเดียวในประเทศไทย  ดังไกลทั่วอาเซียน

มรดกทางวัฒนธรรมหนึ่งเดียวในประเทศไทย  นับตั้งแต่ครั้งอดีตกาลมาจวบจนถึงปัจจุบัน

ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  วัฒนธรรมของคนกับไก่  ไก่เหล่าป่าก๋อย  ซึ่งผสมผสานอยู่ในวิถีชีวิต

ของคนตำบลน้ำดิบไก่เหล่าป่าก๋อย  ที่สืบเนื่องกันมาอย่างยาวนานจากรุ่นปู่  สู่รุ่นพ่อ  จากรุ่นพ่อ  สู่รุ่นลูก  จากรุ่นลูก  สู่รุ่นหลาน  ทำให้ภูมิปัญญาการเลี้ยงไก่เหล่าป่าก๋อย ซึมซับอยู่ในวิถีชีวิตของคนตำบลน้ำดิบเรื่อยมา  ซึ่งในปัจจุบัน ได้กลายเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมที่สร้างรายได้อย่างมหาศาล  เพาะเลี้ยงภายในครอบครัวเป็นอุตสาหกรรม

ในครัวเรือน  ปัจจุบันมีการรวมกลุ่มตั้งซุ้มไก่ชน  เป็นวิสาหกิจชุมชน  ปัจจุบัน มีประมาณ 80 ซุ้ม โดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ และชมรมอนุรักษ์และพัฒนาไก่ชนสายพันธุ์เหล่าป่าก๋อยจังหวัดลำพูน  ให้การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการพัฒนาอาชีพและรายได้  ด้วยเอกลักษณ์  และอัตลักษณ์อันโดดเด่นของสายพันธุ์

ไก่ชนพื้นเมืองบ้านเหล่าป่าก๋อย  หมู่ที่  1  ตำบลน้ำดิบ  อำเภอป่าซาง  จังหวัดลำพูน  ที่มีความสมบูรณ์แข็งแรง  มีลีลาการต่อสู้ที่ดุดัน  มีชั้นเชิงในการมุดมัด  กัดบ่า  ถอนขน  กระโดดได้สูง  ดีดขาเตะคู่ต่อสู้ได้อย่างหนักหน่วง  รุนแรง  และแม่นยำ  ทำให้ไก่ชนสายพันธุ์เหล่าป่าก๋อย  เป็นที่ต้องการของคนในวงการไก่ชนเพื่อการกีฬา เป็นที่ต้องการของคนที่ต้องการนำไปศึกษาเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาสายพันธุ์เพื่อการจัดจำหน่าย  กลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจ  เป็นสินค้า  OTOP  อันดับ  1  ของตำบลน้ำดิบ  ไก่ที่สมบูรณ์แข็งแรงต่อสู้ได้เก่ง ชนะติดต่อกันหลายครั้ง  ราคาหลักแสนต้นๆ ถึงแสนกลางๆ  รายได้ในภาพรวมทั้งหมดของตำบลน้ำดิบ  จากการขายไก่ชนสายพันธุ์เหล่าป่าก๋อย  ปีละประมาณพันล้านบาท เป็นสัตว์เศรษฐกิจชั้นแนวหน้าของประเทศไทย

ส่งจำหน่ายไปไกลทั่วภูมิภาคอาเซียน   และนอกจากคนตำบลน้ำดิบจะมีรายได้จากการเลี้ยงไก่สายพันธุ์

เหล่าป๋าก๋อยแล้ว  ยังมีรายได้จากการสานสุ่มไก่  การผสมและจำหน่ายอาหารไก่ การทำยาลูกกลอนกำลังไก่ชน  การจักสานไม้ไผ่ขัดแตะทำหลังคาและโรงเรือนเพาะเลี้ยง  หมุนเวียนกระจายรายได้อย่างทั่วถึงทั้งตำบล

ปราชญ์ชาวบ้านตำบลน้ำดิบ  ผู้ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงไก่สายพันธุ์เหล่าป่าก๋อย

ชื่อซุ้ม

เจ้าของ

เบอร์โทรติดต่อ

ฟาร์มบ้านสวน

อาจารย์อุปถัมภ์  ใจธัญ

081-8829192

พ่อหลวงนวย

นายเทวราช  หยุมปัญญา

086-1879260

B.M.ฟาร์ม

นายวิเชียร  พานเหล็ก

095-7177029

บุญเกษมน้ำดิบ

นายเกษม ชายน้อย

080-6718102

พญาเชิญธงชัยฟาร์ม

นายสันชัย  ใจใหญ่

080-1751221

กุมารทองฟาร์ม

นายสนิท  กวางต๊ะ

084-9503616

ส.อิสระ

นายพิทยา  หยุมปัญญา

061-3635773

เพชรขันคำ

นายวิรัช  เรือนป้อม

061-2842568

มานิตย์ฟาร์ม

นายมานิตย์ ปันดอนตอง

093-1960630

เพชรบ้านป่า

นายสวัสดิ์  อุดสม

086-1930641

คมพยัคฆ์

นายเลาคำ ปาตีคำ

090-4757595

เพชรน้ำทองน้ำดิบ

นายสุชาติ  ไชยพูน

086-1895904

สุพจน์ฟาร์ม

นายสุพจน์ วังธิยอง

081-0316003

30 ตุลาคม 2563

ลำไยสดและลำไยอบแห้ง,องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ,numdiblamphun.go.th

ลำไยสดและลำไยอบแห้ง

          ตำบลน้ำดิบ  เป็นแหล่งผลิตลำไยขนาดใหญ่ของจังหวัดลำพูน  ทั้งลำไยสดและลำไยแปรรูป  (อบแห้ง)  มีการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตลำไยแปลงใหญ่ทั้งลำไยในฤดูและลำไยนอกฤดู  ส่งขายให้กับโรงงานลำไย

และผู้บริโภคได้ตลอดปี   โดยการส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านวิชาการและงบประมาณ  จากองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ  และสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน 

 

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่ายตำบลน้ำดิบ

สวนลำไย นายมงคล หมื่นอภัย  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ

ม.7  ต.น้ำดิบ  อ.ป่าซาง  จ.ลำพูน

30 ตุลาคม 2563

ผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งตราแสงผึ้ง,องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ,numdiblamphun.go.th

ผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งตราแสงผึ้ง

          สินค้า  OTOP  ที่สร้างรายได้ให้กับคนตำบลน้ำดิบ  ผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งตราแสงผึ้ง  น้ำผึ้งแท้จากธรรมชาติ

ผลิตจากเกสรลำไย  ผ่านกระบวนการผลิตที่สะอาด  ถูกหลักอนามัย  ได้มาตรฐาน  GMP  มีรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย  สวยงาม  เหมาะสำหรับเป็นของฝาก  ของที่ระลึก 

โทร. 081-9523313

30 ตุลาคม 2563

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (3 รายการ)