ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ ตำบลน้ำดิบ  อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารปลัด
facebookศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/30/2563
วันนี้
106
เมื่อวานนี้
294
เดือนนี้
4,128
เดือนที่แล้ว
2,006
ปีนี้
8,498
ปีที่แล้ว
24,904
ทั้งหมด
48,916
ไอพี ของคุณ
34.239.152.207ไก่เหล่าป่าก๋อย

ไก่เหล่าป่าก๋อย  หนึ่งเดียวในประเทศไทย  ดังไกลทั่วอาเซียน

มรดกทางวัฒนธรรมหนึ่งเดียวในประเทศไทย  นับตั้งแต่ครั้งอดีตกาลมาจวบจนถึงปัจจุบัน

ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  วัฒนธรรมของคนกับไก่  ไก่เหล่าป่าก๋อย  ซึ่งผสมผสานอยู่ในวิถีชีวิต

ของคนตำบลน้ำดิบไก่เหล่าป่าก๋อย  ที่สืบเนื่องกันมาอย่างยาวนานจากรุ่นปู่  สู่รุ่นพ่อ  จากรุ่นพ่อ  สู่รุ่นลูก  จากรุ่นลูก  สู่รุ่นหลาน  ทำให้ภูมิปัญญาการเลี้ยงไก่เหล่าป่าก๋อย ซึมซับอยู่ในวิถีชีวิตของคนตำบลน้ำดิบเรื่อยมา  ซึ่งในปัจจุบัน ได้กลายเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมที่สร้างรายได้อย่างมหาศาล  เพาะเลี้ยงภายในครอบครัวเป็นอุตสาหกรรม

ในครัวเรือน  ปัจจุบันมีการรวมกลุ่มตั้งซุ้มไก่ชน  เป็นวิสาหกิจชุมชน  ปัจจุบัน มีประมาณ 80 ซุ้ม โดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ และชมรมอนุรักษ์และพัฒนาไก่ชนสายพันธุ์เหล่าป่าก๋อยจังหวัดลำพูน  ให้การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการพัฒนาอาชีพและรายได้  ด้วยเอกลักษณ์  และอัตลักษณ์อันโดดเด่นของสายพันธุ์

ไก่ชนพื้นเมืองบ้านเหล่าป่าก๋อย  หมู่ที่  1  ตำบลน้ำดิบ  อำเภอป่าซาง  จังหวัดลำพูน  ที่มีความสมบูรณ์แข็งแรง  มีลีลาการต่อสู้ที่ดุดัน  มีชั้นเชิงในการมุดมัด  กัดบ่า  ถอนขน  กระโดดได้สูง  ดีดขาเตะคู่ต่อสู้ได้อย่างหนักหน่วง  รุนแรง  และแม่นยำ  ทำให้ไก่ชนสายพันธุ์เหล่าป่าก๋อย  เป็นที่ต้องการของคนในวงการไก่ชนเพื่อการกีฬา เป็นที่ต้องการของคนที่ต้องการนำไปศึกษาเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาสายพันธุ์เพื่อการจัดจำหน่าย  กลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจ  เป็นสินค้า  OTOP  อันดับ  1  ของตำบลน้ำดิบ  ไก่ที่สมบูรณ์แข็งแรงต่อสู้ได้เก่ง ชนะติดต่อกันหลายครั้ง  ราคาหลักแสนต้นๆ ถึงแสนกลางๆ  รายได้ในภาพรวมทั้งหมดของตำบลน้ำดิบ  จากการขายไก่ชนสายพันธุ์เหล่าป่าก๋อย  ปีละประมาณพันล้านบาท เป็นสัตว์เศรษฐกิจชั้นแนวหน้าของประเทศไทย

ส่งจำหน่ายไปไกลทั่วภูมิภาคอาเซียน   และนอกจากคนตำบลน้ำดิบจะมีรายได้จากการเลี้ยงไก่สายพันธุ์

เหล่าป๋าก๋อยแล้ว  ยังมีรายได้จากการสานสุ่มไก่  การผสมและจำหน่ายอาหารไก่ การทำยาลูกกลอนกำลังไก่ชน  การจักสานไม้ไผ่ขัดแตะทำหลังคาและโรงเรือนเพาะเลี้ยง  หมุนเวียนกระจายรายได้อย่างทั่วถึงทั้งตำบล

ปราชญ์ชาวบ้านตำบลน้ำดิบ  ผู้ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงไก่สายพันธุ์เหล่าป่าก๋อย

ชื่อซุ้ม

เจ้าของ

เบอร์โทรติดต่อ

ฟาร์มบ้านสวน

อาจารย์อุปถัมภ์  ใจธัญ

081-8829192

พ่อหลวงนวย

นายเทวราช  หยุมปัญญา

086-1879260

B.M.ฟาร์ม

นายวิเชียร  พานเหล็ก

095-7177029

บุญเกษมน้ำดิบ

นายเกษม ชายน้อย

080-6718102

พญาเชิญธงชัยฟาร์ม

นายสันชัย  ใจใหญ่

080-1751221

กุมารทองฟาร์ม

นายสนิท  กวางต๊ะ

084-9503616

ส.อิสระ

นายพิทยา  หยุมปัญญา

061-3635773

เพชรขันคำ

นายวิรัช  เรือนป้อม

061-2842568

มานิตย์ฟาร์ม

นายมานิตย์ ปันดอนตอง

093-1960630

เพชรบ้านป่า

นายสวัสดิ์  อุดสม

086-1930641

คมพยัคฆ์

นายเลาคำ ปาตีคำ

090-4757595

เพชรน้ำทองน้ำดิบ

นายสุชาติ  ไชยพูน

086-1895904

สุพจน์ฟาร์ม

นายสุพจน์ วังธิยอง

081-0316003


 
30 ตุลาคม 2563

QR Code