ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ ตำบลน้ำดิบ  อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/30/2563
วันนี้
12
เมื่อวานนี้
137
เดือนนี้
633
เดือนที่แล้ว
3,479
ปีนี้
23,536
ปีที่แล้ว
13,919
ทั้งหมด
39,050
ไอพี ของคุณ
3.239.112.140มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน,องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ,numdiblamphun.go.th
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ
เรื่อง มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน
ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565
29 พฤศจิกายน 2565

ประกาศระยะเวลาการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุที่ขอรับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2566 ของ อบต.น้ำดิบ,องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ,numdiblamphun.go.th
ประกาศระยะเวลาการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุที่ขอรับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2566 ของ อบต.น้ำดิบ
สอบถามงานสังคมสงเคราะห์ โทร. 053-508012 ต่อ 113
25 พฤศจิกายน 2565

ประกาศใช้แผนป้องกันการทุจริต ปี 2566-2570,องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ,numdiblamphun.go.th

ประกาศใช้แผนป้องกันการทุจริต ปี 2566-2570

05 ตุลาคม 2565

ประกาศรับโอนข้าราชการครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลน้ำดิบ,องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ,numdiblamphun.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน รับโอนข้าราชการครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 อัตรา ติดต่อสอบถาม ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร.053-508012 ต่อ 102

03 ตุลาคม 2565

"คาราวานพาณิชย์ ลดราคา ช่วยประชาชน Lot 20",องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ,numdiblamphun.go.th

สนง.พาณิชย์จังหวัดลำพูน ร่วมกับ อบต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

ขอเชิญพบกับ "คาราวานพาณิชย์ ลดราคา ช่วยประชาชน Lot 20"
เลือกซื้อสินค้าคุณภาพดี ราคาประหยัด ลดภาระค่าครองชีพ บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนตำบลน้ำดิบ
ในวันที่ 7-10 กันยายน 2565 ณ ตลาดกลางตำบลน้ำดิบ อบต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ติดต่อสอบถามโทร.053-508012 ต่อ 101

05 กันยายน 2565

กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ส.ค. 65,องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ,numdiblamphun.go.th

กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ ประจำเดือน สิงหาคม 2565 เงินเพิ่มพิเศษผู้สุงอายุ ตกเบิก 4 เดือน (เม.ย. - ก.ค. 65) และเงินสวัสดิการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลน้ำดิบ

09 สิงหาคม 2565

การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ,องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ,numdiblamphun.go.th
แจ้งประชาสัมพันธ์ กรณีการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
...วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 กรมบัญชีกลางได้ดำเนินการโอนเงินช่วยเหลือพิเศษเข้าบัญชีธนาคารของผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพรายเดือนผ่านบัญชีธนาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เดือน เม.ย-ก.ค.65 (จำนวน 4 เดือน) ซึ่งในขณะนี้ยังไม่มีหนังสือสั่งการและแนวทางการจ่ายเงินฯจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรณีผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นเงินสด ซึ่งทาง อบต.น้ำดิบได้เตรียมการและพร้อมเบิกจ่ายทันทีเมื่อได้รับหนังสือสั่งการและแนวทางการจ่ายเงินดังกล่าวโดย อบต.น้ำดิบ จะแจ้งกำหนดการให้ทราบอีกครั้งค่ะ
ติดต่อสอบถาม งานสังคมสงเคราะห์ โทร.053-508012 ต่อ 113
19 กรกฎาคม 2565

ประกาศขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ,numdiblamphun.go.th

ประกาศขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565

จากเดิมชำระภาษีตามกฏหมายภายในเดือน เมษายน 2565  เป็นเดือน กรกฏาคม 2565

***โดยไม่เสียค่าปรับและเงินเพิ่ม***

24 มิถุนายน 2565

ประกาศหยุดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลน้ำดิบ,องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ,numdiblamphun.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ ประกาศหยุดการเรียนการสอนของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลน้ำดิบ ตั้งแต่วันที่ 13-17 มิถุนายน 2565 เป็นระยะเวลา 5 วัน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)

13 มิถุนายน 2565

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานทางการเงิน,องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ,numdiblamphun.go.th

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานทางการเงิน สำหรับปีที่สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564 ของ อบต.น้ำดิบ

18 เมษายน 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ,องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ,numdiblamphun.go.th

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ เรื่อง กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันเหตุรำคาญจากการเผาในที่โล่ง พ.ศ.2565

15 มีนาคม 2565

ประกาศรับโอนข้าราชการ ปีงบประมาณ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ,numdiblamphun.go.th

ประกาศรับโอนข้าราชการ ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 4 อัตรา

ติดต่อสอบถาม โทร. 053-508012 ต่อ 102

07 มีนาคม 2565

กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ เดือน ก.พ.65,องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ,numdiblamphun.go.th

กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ เงินสวัสดิการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลน้ำดิบ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

08 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศปิดทำการกองช่าง 1-7 ก.พ.65,องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ,numdiblamphun.go.th
ประกาศ กองช่าง อบต.น้ำดิบ ปิดทำการ ตั้งแต่วันที่ 1-7 ก.พ. 65
กราบขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
=====================
อบต.น้ำดิบ โทรศัพท์. 053-508012 โทรสาร. 053-508013
คณะผู้บริหาร โทร. 053-529026
กองช่าง โทร. 053-529132
ศูนย์ อปพร. เหตุด่วน เหตุร้าย อุบัติเหตุ เจ็บป่วย ฉุกเฉิน โทร. 053-529131
FB องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ
01 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นเพื่อให้มีการจัดประชาคมระดับตำบล,องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ,numdiblamphun.go.th

ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นเพื่อให้มีการจัดประชาคมระดับตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ

27 มกราคม 2565

1 2 3 4 5 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 5  (67 รายการ)