ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ ตำบลน้ำดิบ  อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารปลัด
facebookศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/30/2563
วันนี้
48
เมื่อวานนี้
116
เดือนนี้
3,048
เดือนที่แล้ว
3,697
ปีนี้
28,314
ปีที่แล้ว
24,904
ทั้งหมด
68,732
ไอพี ของคุณ
44.200.117.166ประกาศ รายงานของผู้สอบบัญขีและรายงานทางการเงิน,องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ,numdiblamphun.go.th

ประกาศ รายงานของผู้สอบบัญขีและรายงานทางการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ของ อบต.น้ำดิบ

04 เมษายน 2566

ประกาศลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ,numdiblamphun.go.th

ประกาศ อบต.น้ำดิบ เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566

21 มีนาคม 2566

 รับโอนข้าราชการ จำนวน 1 อัตรา,องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ,numdiblamphun.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ประกาศรับโอนข้าราชการ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ติดต่อสอบถาม ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร. 053-508012 ต่อ 103 , 102

13 มีนาคม 2566

กำหนดการประชาคมโครงการส่งเสริมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570),องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ,numdiblamphun.go.th

กำหนดการประชาคมโครงการส่งเสริมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ระดับหมู่บ้าน วันที่ 20 - 30 มีนาคม 2566 อบต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

13 มีนาคม 2566

หลักเกณฑ์การประกวดไก่เหล่าป่าก๋อยในงานวิถีชีวิต ปี 66,องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ,numdiblamphun.go.th

หลักเกณฑ์การประกวดไก่เหล่าป่าก๋อยในงานวิถีชีวิต ปี 66

17 มกราคม 2566

เชิญชวนเที่ยวงาน “วิถีชีวิต คนตำบลน้ำดิบกับไก่เหล่าป่าก๋อย ครั้งที่ 6 ประจำปี 2566”,องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ,numdiblamphun.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนเที่ยวงาน “วิถีชีวิต คนตำบลน้ำดิบกับไก่เหล่าป่าก๋อย ครั้งที่ 6 ประจำปี 2566”
วันที่ 27-28 มกราคม 2566 ณ สนามกีฬากลางตำบลน้ำดิบและตลาดกลางตำบลน้ำดิบ ภายในงานพบกับการประกวดไก่สายพันธุ์เหล่าป่าก๋อย ประเภทไก่พ่อพันธุ์ จำนวน 5 รุ่น ประเภทไก่แม่พันธุ์ จำนวน 1 รุ่น การจัดแสดงเวทีเสวนาทิศทางไก่เหล่าป่าก๋อย การแข่งขันลาบไก่ การจัดแสดงซุ้มวิถีชีวิตคนตำบลน้ำดิบ 17 หมู่บ้าน การจำหน่ายสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของตำบลน้ำดิบ การแข่งขันกลองหลวง การแสดงซอพื้นเมือง การแสดงฟ้อนเล็บ การแสดงขับร้องเพลงประจำตำบลน้ำดิบ การแสดงเต้นบาสโลปของกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลน้ำดิบ การประกวดนางงามดวงดี การแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ และการแสดงของนักเรียนสถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลน้ำดิบ
=====================
งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด
อบต.น้ำดิบ โทรศัพท์. 053-508012 โทรสาร. 053-508013
คณะผู้บริหาร โทร. 053-529026
กองช่าง โทร. 053-529132
ศูนย์ อปพร. หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน เจ็บป่วย เหตุด่วน เหตุร้าย อุบัติเหตุ โทร. 053-529131
FB องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ
16 มกราคม 2566

ตารางการออกประชาคมหมู่บ้านช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย,องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ,numdiblamphun.go.th

ตารางการออกประชาคมหมู่บ้านในการขอรับการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 ของตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

13 มกราคม 2566

กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มกราคม 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ,numdiblamphun.go.th

กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ เงินสวัสดิการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลน้ำดิบ ประจำเดือน มกราคม 2566

09 มกราคม 2566

ประกาศปิดศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลน้ำดิบ,องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ,numdiblamphun.go.th

ประกาศปิดศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลน้ำดิบ

09 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2561,องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ,numdiblamphun.go.th

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2561
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 222 เล่มที่ 139 ตอนพิเศษ 240 ง วันที่ 7 ตุลาคม 2565

13 ธันวาคม 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ เรื่องแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 (ภ.ด.ส.3)  ,องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ,numdiblamphun.go.th

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ เรื่องแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 (ภ.ด.ส.3)

30 พฤศจิกายน 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ เรื่องแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 (ภ.ด.ส.3)  ,องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ,numdiblamphun.go.th

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ เรื่องแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 (ภ.ด.ส.3)

30 พฤศจิกายน 2565

มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน,องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ,numdiblamphun.go.th
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ
เรื่อง มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน
ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565
29 พฤศจิกายน 2565

ประกาศระยะเวลาการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุที่ขอรับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2566 ของ อบต.น้ำดิบ,องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ,numdiblamphun.go.th
ประกาศระยะเวลาการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุที่ขอรับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2566 ของ อบต.น้ำดิบ
สอบถามงานสังคมสงเคราะห์ โทร. 053-508012 ต่อ 113
25 พฤศจิกายน 2565

การขยายระยะเวลาจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ,numdiblamphun.go.th

การขยายระยะเวลาจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ.2566

งานจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ โทร. 053-508012 ต่อ 105

24 พฤศจิกายน 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 6  (84 รายการ)