ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ ตำบลน้ำดิบ  อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารปลัด
facebookศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/30/2563
วันนี้
104
เมื่อวานนี้
294
เดือนนี้
4,128
เดือนที่แล้ว
2,006
ปีนี้
8,498
ปีที่แล้ว
24,904
ทั้งหมด
48,916
ไอพี ของคุณ
34.239.152.207 รับโอนข้าราชการ จำนวน 1 อัตรา,องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ,numdiblamphun.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ประกาศรับโอนข้าราชการ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ติดต่อสอบถาม ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร. 053-508012 ต่อ 103 , 102

13 มีนาคม 2566

กำหนดการประชาคมโครงการส่งเสริมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570),องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ,numdiblamphun.go.th

กำหนดการประชาคมโครงการส่งเสริมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ระดับหมู่บ้าน วันที่ 20 - 30 มีนาคม 2566 อบต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

13 มีนาคม 2566

หลักเกณฑ์การประกวดไก่เหล่าป่าก๋อยในงานวิถีชีวิต ปี 66,องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ,numdiblamphun.go.th

หลักเกณฑ์การประกวดไก่เหล่าป่าก๋อยในงานวิถีชีวิต ปี 66

17 มกราคม 2566

เชิญชวนเที่ยวงาน “วิถีชีวิต คนตำบลน้ำดิบกับไก่เหล่าป่าก๋อย ครั้งที่ 6 ประจำปี 2566”,องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ,numdiblamphun.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนเที่ยวงาน “วิถีชีวิต คนตำบลน้ำดิบกับไก่เหล่าป่าก๋อย ครั้งที่ 6 ประจำปี 2566”
วันที่ 27-28 มกราคม 2566 ณ สนามกีฬากลางตำบลน้ำดิบและตลาดกลางตำบลน้ำดิบ ภายในงานพบกับการประกวดไก่สายพันธุ์เหล่าป่าก๋อย ประเภทไก่พ่อพันธุ์ จำนวน 5 รุ่น ประเภทไก่แม่พันธุ์ จำนวน 1 รุ่น การจัดแสดงเวทีเสวนาทิศทางไก่เหล่าป่าก๋อย การแข่งขันลาบไก่ การจัดแสดงซุ้มวิถีชีวิตคนตำบลน้ำดิบ 17 หมู่บ้าน การจำหน่ายสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของตำบลน้ำดิบ การแข่งขันกลองหลวง การแสดงซอพื้นเมือง การแสดงฟ้อนเล็บ การแสดงขับร้องเพลงประจำตำบลน้ำดิบ การแสดงเต้นบาสโลปของกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลน้ำดิบ การประกวดนางงามดวงดี การแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ และการแสดงของนักเรียนสถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลน้ำดิบ
=====================
งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด
อบต.น้ำดิบ โทรศัพท์. 053-508012 โทรสาร. 053-508013
คณะผู้บริหาร โทร. 053-529026
กองช่าง โทร. 053-529132
ศูนย์ อปพร. หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน เจ็บป่วย เหตุด่วน เหตุร้าย อุบัติเหตุ โทร. 053-529131
FB องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ
16 มกราคม 2566

ตารางการออกประชาคมหมู่บ้านช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย,องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ,numdiblamphun.go.th

ตารางการออกประชาคมหมู่บ้านในการขอรับการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 ของตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

13 มกราคม 2566

กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มกราคม 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ,numdiblamphun.go.th

กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ เงินสวัสดิการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลน้ำดิบ ประจำเดือน มกราคม 2566

09 มกราคม 2566

ประกาศปิดศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลน้ำดิบ,องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ,numdiblamphun.go.th

ประกาศปิดศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลน้ำดิบ

09 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2561,องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ,numdiblamphun.go.th

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2561
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 222 เล่มที่ 139 ตอนพิเศษ 240 ง วันที่ 7 ตุลาคม 2565

13 ธันวาคม 2565

มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน,องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ,numdiblamphun.go.th
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ
เรื่อง มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน
ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565
29 พฤศจิกายน 2565

ประกาศระยะเวลาการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุที่ขอรับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2566 ของ อบต.น้ำดิบ,องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ,numdiblamphun.go.th
ประกาศระยะเวลาการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุที่ขอรับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2566 ของ อบต.น้ำดิบ
สอบถามงานสังคมสงเคราะห์ โทร. 053-508012 ต่อ 113
25 พฤศจิกายน 2565

การขยายระยะเวลาจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ,numdiblamphun.go.th

การขยายระยะเวลาจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ.2566

งานจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ โทร. 053-508012 ต่อ 105

24 พฤศจิกายน 2565

ประกาศใช้แผนป้องกันการทุจริต ปี 2566-2570,องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ,numdiblamphun.go.th

ประกาศใช้แผนป้องกันการทุจริต ปี 2566-2570

05 ตุลาคม 2565

ประกาศรับโอนข้าราชการครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลน้ำดิบ,องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ,numdiblamphun.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน รับโอนข้าราชการครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 อัตรา ติดต่อสอบถาม ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร.053-508012 ต่อ 102

03 ตุลาคม 2565

"คาราวานพาณิชย์ ลดราคา ช่วยประชาชน Lot 20",องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ,numdiblamphun.go.th

สนง.พาณิชย์จังหวัดลำพูน ร่วมกับ อบต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

ขอเชิญพบกับ "คาราวานพาณิชย์ ลดราคา ช่วยประชาชน Lot 20"
เลือกซื้อสินค้าคุณภาพดี ราคาประหยัด ลดภาระค่าครองชีพ บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนตำบลน้ำดิบ
ในวันที่ 7-10 กันยายน 2565 ณ ตลาดกลางตำบลน้ำดิบ อบต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ติดต่อสอบถามโทร.053-508012 ต่อ 101

05 กันยายน 2565

กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ส.ค. 65,องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ,numdiblamphun.go.th

กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ ประจำเดือน สิงหาคม 2565 เงินเพิ่มพิเศษผู้สุงอายุ ตกเบิก 4 เดือน (เม.ย. - ก.ค. 65) และเงินสวัสดิการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลน้ำดิบ

09 สิงหาคม 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 6  (76 รายการ)