ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ ตำบลน้ำดิบ  อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารปลัด
facebookศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/30/2563
วันนี้
51
เมื่อวานนี้
116
เดือนนี้
3,048
เดือนที่แล้ว
3,697
ปีนี้
28,314
ปีที่แล้ว
24,904
ทั้งหมด
68,732
ไอพี ของคุณ
44.200.117.166


-:- ประกาศ รายงานของผู้สอบบัญขีและรายงานทางการเงิน 
-:- ประกาศลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566 
-:-  รับโอนข้าราชการ จำนวน 1 อัตรา 
-:- กำหนดการประชาคมโครงการส่งเสริมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
-:- หลักเกณฑ์การประกวดไก่เหล่าป่าก๋อยในงานวิถีชีวิต ปี 66 
-:- เชิญชวนเที่ยวงาน “วิถีชีวิต คนตำบลน้ำดิบกับไก่เหล่าป่าก๋อย ครั้งที่ 6 ประจำปี 2566” 
-:- ตารางการออกประชาคมหมู่บ้านช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 
-:- กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มกราคม 2566 
-:- ประกาศปิดศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลน้ำดิบ 
-:- ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2561 

ร่วมทำบุญเปิดป้ายโรงเรียนชุมชนตำบลน้ำดิบและงานมุทิตากษิณาลัยผู้อำนวยการและอาจารย์โรงเรียนชุมชนตำบลน้ำดิบ
พิธีรับพระราชทานใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563 และถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี
พิธีอัญเชิญและพิธีแลกเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านน้ำดิบเหนือ
ครงการฝึกอบรมส่งเสริมองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2566
“บ้านปันรัก สร้างสุข อำเภอป่าซาง ประจำปีงบประมาณ 2566”
พัฒนาถนนท้องถิ่นเพื่อความปลอดภัยทางถนนของประชาชนตำบลน้ำดิบ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุราย 6 เดือน แรก ปีงบประมาณ 2566 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565 สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
วัดน้ำดิบ
วัดกู่งูลืน

ไก่เหล่าป่าก๋อย
ลำไยสดและลำไยอบแห้ง
ผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งตราแสงผึ้ง


-:- ประกาศรับโอนข้าราชการ 
-:- ประกาศรับโอนข้าราชการครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลน้ำดิบ 
-:- ประกาศรับโอนข้าราชการ ปีงบประมาณ 2565 
-:- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคล 
-:- ประกาศรับสมัครบริบาลท้องถิ่น 
-:- ประกาศรับโอนข้าราชการ ปีงบประมาณ 2564 
-:- จ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”  
-:- ประกาศรับโอนข้าราชการ ปีงบประมาณ 2563  
-:- การรับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี 
จองคิวออนไลน์ชำระภาษีออนไลน์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจระบบไฟฟ้าร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์E-serviceสถิติอุบัติเหตุร้องเรียนการทุจริตกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐกรมบัญชีกลางictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูนปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดเชียงใหม่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ